Blyklumpar

Sour Times

Oron gnager i magen. Tankarna vandrar och spretar mer än någonsin. Spänning och likgiltighet. Stress och rastlöshet. Spekulationer och teorier. Försöker fokusera men är så okoncentrerad!