“We Vie” med Stakka Bo, Titiyo, Flesquartet och Nåid

Jag har försökt ta reda på vad “We Vie” betyder men är fortfarande osäker. En tolkning skulle kunna vara “Vi kämpar”…